Kolobeh Cody pre Keti, The Water Cycle for Schools, Slovak

Kolobeh Cody pre Keti, The Water Cycle for Schools, Slovak

Detailed Description

Kolobeh Cody pre Keti, The Water Cycle for Schools, Slovak

Geologická služba Spojených štátov (USGS) a Organizácia OSN pre vý živu a poĺnohospodárstvo (FAO) vytvorili pre deti a žiakov základných škôl schému kolobehu vody.

Mohli by ste si myslie, že každá kvapka daža, ktorá spadne z oblohy alebo každý pohár vody, ktorý vypijete, je z isto novej vody. V skutonosti je to ale stále tá istá voda, ktorá tu je a bola vždy a ktorá je trvalou súasou kolobehu vody!

Details

Image Dimensions: 2600 x 1853

Date Taken:

Location Taken: US