Усны эргэлт - The Water Cycle, Mongolian

Усны эргэлт - The Water Cycle, Mongolian

Detailed Description

Усны эргэлт - The Water Cycle, Mongolian

Тэнгэрээс орох борооны дусал бүр, аягалан уух ус болгон чинь шив шинэ гэж чи бодож байж магадгүй. Гэвч энэ ус үргэлж оршсоор ирсэн, усны эргэлтийн нэг хэсэг юм шүү дээ.

Details

Image Dimensions: 2155 x 1500

Date Taken:

Location Taken: MN