Кръговрат на водата - The Water Cycle for Schools, Bulgarian

Science Center Objects

Може да си мислите, че всяка капка дъжд, която пада от небето, или всяка чаша вода, която пиете, е чисто нова, но тя винаги е била тук и е част от Кръговрата на водата.

Drippy - Water Science School

Какъв е водният цикъл?

Какъв е водният цикъл? Лесно мога да отговоря - всичко това е „аз“! Цикълът на водата, известен също като хидрологичен цикъл, описва съществуването и движението на водата на, във и над Земята. Водата на Земята е винаги в движение и винаги се променя, от течност до пара към лед и обратно. Водният цикъл съществува от милиарди години и целият живот на Земята зависи от това дали той продължава да работи; Земята би била сухо и безжизнено място без нея.

Откъде идва цялата земна вода? Древната Земя беше глобус от разтопена магма, но цялата магма съдържа вода. Водата беше пусната в атмосферата, когато магмата започна да се охлажда. През цялото време околната среда стана достатъчно хладна, така че водата да остане на повърхността като течност.

Кръговрат на водата (Цикъл на водата) - The Water Cycle for Schools, Bulgarian

Кръговрат на водата (Цикъл на водата)

Геоложката служба на САЩ (USGS) и Организацията по прехрана и земеделие (FAO) на Организацията на обединените нации създадоха диаграма на кръговрата на водата за училищата.

Credit: USGS, Public domain

Water drop - decorative

Водният цикъл за напреднали студенти и възрастни

 

 

 • Топлината на слънцето осигурява енергия, за да се осъществи кръговрата на водата.
 • Слънцето изпарява водата от океаните във вид на водна пара.
 • Тази невидима пара се издига в атмосферата, където въздухът е по-студен.
 • Водната пара кондензира във вид на облаци.
 • Вулканите произвеждат пара, която формира облаци.
 • Въздушните течения движат облаците навсякъде около Земята.
 • Водните капки се събират в облаци, които след това падат на Земята като валежи (дъжд и сняг).
 • По студените места, валежите се натрупват под формата на сняг, лед и ледници.
 • Снегът може да се стопи, превръщайки се в повърхностен отток, който се влива в реките, океаните, и под земята.
 • Понякога ледът директно се изпарява във въздуха, прескачайки течната фаза (сублимация).
 • Валежите на сушата се стичат надолу като повърхностен отток, осигурявайки вода на езера, реки и на океаните.
 • Част от дъжда попива в земята, под формата на инфилтрация, и, ако е достатъчно дълбоко, възстановява подпочвените води.
 • Водата от езерата и реките може да се просмуче в земята.
 • Водата се движи под земята, благодарение на гравитацията и налягането.
 • Подземните води в близост до земната повърхност се извличат от растенията.
 • Част от подземните води се изливат в реки и езера, а може да се появят на повърхността като извори.
 • Растенията извличат подпочвена вода и я превръщат във влага (евапотранспирация) или пара (евапорация) чрез листата си.
 • Част от подпочвените води навлизат много дълбоко в земята и остават там за дълго време.
 • Подземните води се вливат в океаните, включвайки се в кръговрата на водата.