Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Cykl Hydrologiczny dla Szkół - The Water Cycle, Polish (PDF)

Detailed Description

Cykl Hydrologiczny dla Szkół

Może się wydawać, że każda kropla, która spada z nieba lub każda szklanka wody jest całkiem nowa, ale tak naprawdę ona jest tu od zawsze i stanowi część cyklu hydrologicznego.

Sources/Usage

Public Domain.