Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Ūdens aprite dabā - The Natural Water Cycle, Latvian (PDF)

Detailed Description

Ūdens aprite dabā - The Water Cycle, Latvian

Šajā diagrammā parādīts Zemes “dabiskais” ūdens cikls, ignorējot cilvēku ietekmi.

Kāds ir ūdens cikls? Ūdens cikls apraksta ūdens esamību un kustību uz Zemes, uz tās un virs tās. Zemes ūdens vienmēr ir kustībā un vienmēr mainās, no šķidruma līdz tvaikam līdz ledum un atkal atpakaļ. Ūdens cikls ilgst miljardus gadu, un visa dzīvība uz Zemes ir atkarīga no tā, vai tas turpinās darboties.

Sources/Usage

Public Domain.