Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Kolobeh Vody pre Keti - The Water Cycle, Slovak (PDF)

Detailed Description

Kolobeh Vody pre Keti - The Water Cycle, Slovak

Geologická služba Spojených štátov (USGS) a Organizácia OSN pre vý živu a poĺnohospodárstvo (FAO) vytvorili pre deti a žiakov základných škôl schému kolobehu vody.

Mohli by ste si myslieť, že každá kvapka dažďa, ktorá spadne z oblohy alebo každý pohár vody, ktorý vypijete, je z čisto novej vody. V skutočnosti je to ale stále tá istá voda, ktorá tu je a bola vždy a ktorá je trvalou súčasťou kolobehu vody!

Sources/Usage

Public Domain.