Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Oběh vody - The Natural Water Cycle, Czech (PDF)

Detailed Description

Oběh vody: A PDF diagram of The Water Cycle, Czech

Co to je oběh vody?

Co to je oběh vody? Mohl bych si jednoduše odpovědět – je všude kolem mne ! Oběh vody znamená přítomnost a pohyb vody na Zemi, v Zemi i nad Zemí. Voda je stále v pohybu a neustále mění svoji formu, z kapalné do plynné či pevné, a naopak. Oběh vody existuje již po miliardy let a veškerý pozemský život je na něm závislý; Země by bez něj byla již pěkně "okoralá.

Sources/Usage

Public Domain.