Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Табиғи су айналымы - The Natural Water Cycle, Kazakh (PDF)

Detailed Description

Жер шарындағы су әрдайым қозғалыста болады. Гидрологиялық цикл ретінде белгілі табиғи су айналымы судың Жер бетіндегі және астындағы үздіксіз қозғалысын сипаттайды. Табиғатта су сұйық, мұз және бу күйінде кездеседі. Ол үнемі бір күйден екінші күйге ауысып отырады және бұл үдеріс миллиондаған жылдар бойы жүріп келеді.

Аудармасы: nis.edu.kz

Бұл сурет JPG түрінде қол жетімді - https://www.usgs.gov/media/images/natural-water-cycle-kazakh

Sources/Usage

Public Domain.