Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Vandens apytaka - The Natural Water Cycle, Lithuanian (PDF)

Detailed Description

Vandens apytaka
The Water Cycle, Lithuanian

Kas yra vandens apytaka?

Kas gi yra vandens apytaka? Tai reiškinys, kuris vyksta mus supančioje aplinkoje nuolatos. Terminas vandens apytaka apibūdina vandens būvį (skystis, garai, ledas) ir jo judėjimą žemės paviršiuje, žemėje ir virš jos. Šis reiškinys vyksta be pertraukos daug daug metų. Nuo jo priklauso žmogaus ir visos gyvosios gamtos egzistavimas Žemėje.

Sources/Usage

Public Domain.