Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Vandens apytakos ratas mokykloms - Water Cycle, Lithuanian (PDF)

Detailed Description

Vandens apytakos ratas mokykloms

Gali pagalvoti, kad kiekvienas iš dangaus krintantis lietaus lašas, arba kiekviena išgerta stiklinė vandens, yra visiškai naujas vanduo, tačiau iš tiesų jis visada čia buvo, jis yra vandens apytakos rato dalis.

Sources/Usage

Public Domain.