Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Vandkredsløbet - The natural water cycle, in Danish (PDF)

Detailed Description

Vandkredsløbet - A PDF version of the natural water cycle diagram, in Danish

Hvad er vandkredsløbet?

Hvad er vandkredsløbet? Det kan let besvares ved at sige, at det er alt det vand, som omgiver os! Vandkredsløbet refereres også nogle gange som det hydrologiske kredsløb. Det hydrologiske kredsløb beskriver de processer, som transporterer vandet i og på jorden samt i atmosfæren. Vandet på jorden er altid i bevægelse og er altid på vej mod at ændre tilstand, fra væske til damp til is og tilbage igen. Vandkredsløbet har eksisteret i milliarder af år, og alt liv på jorden afhænger af det. Uden vand ville jorden være et ubeboeligt sted.

Sources/Usage

Public Domain.