Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Vannets Kretsløp for Barn, The Water Cycle for Schools, Norwegian (PDF

Detailed Description

Vannets Kretsløp for Barn

Du tror kanskje at hver regndråpe som faller fra himmelen og hvert glass med vann som du drikker er helt nytt, men det har alltid vært her og er en del av vannets kretsløp.

Sources/Usage

Public Domain.