Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Veden kiertokulusta -The Natural Water Cycle, Finnish (PDF)

Detailed Description

Veden kiertokulusta -A PDF version of the Water Cycle, Finnish

Usein tuntuu, että sadepisarat ja vesi, jota juomme syntyivät vasta äskettäin. Tosiasiassa jokainen vesipisara on osa veden
kiertokulkua. Se on jatkunut maapallon alkuajoista asti.

Sources/Usage

Public Domain.