Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Кругообіг води - The Water Cycle, Ukrainian (PDF)

Detailed Description

Кругообіг води (для дітей)

Геологічна служба США (USGS) та Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (FAO) створили схему кругообігу води, для шкіл.

Sources/Usage

Public Domain.