Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Cikli i Ujit - The Water Cycle, Albanian

Detailed Description

Cikli i Ujit - The Water Cycle, Albanian

Cikli i ujit përshkruan ekzistencën dhe lëvizjen e ujit në, Brenda dhe mbi planetin Tokë. Uji i planetit Tokë është gjthmonë në lëvizje dhe forma e tij ndryshon gjithmonë, nga lëng në avull në akull dhe e kundërta. Cikli i ujit ka funksionuar prej miliarda vjetësh dhe e gjithë jeta në planetin Tokë varet nga ky cikël; Toka pa ujë do të ishte një mjedis i thatë pa jetë.

Përkthyer nga (translation by) Vjola Saliaga, Technical Secretariat of the National Water Council, Albania and Narin Panariti, Ministry of Environment, Albania

Sources/Usage

Public Domain.