Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Cykl Hydrologiczny dla Szkół, The Water Cycle for Schools, Polish

Detailed Description

Cykl Hydrologiczny dla Szkół

Autorem cyklu hydrologicznego dla szkół jest Służba geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS) i Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Czym jest cykl hydrologiczny?

Co rozumiemy pod pojęciem cyklu hydrologicznego? Można powiedzieć, że to "my" w każdej cząsteczce! Cykl hydrologiczny (obieg wody w przyrodzie) opisuje istnienie i ruch wody na, w i ponad powierzchnią Ziemi. Woda na Ziemi jest w ciągłym ruchu i zmienia swoje formy, od stanu ciekłego, poprzez gazowy do stałego i na odwrót. Obieg wody trwa od miliardów lat i całe życie na Ziemi jest od niego zależne.

Sources/Usage

Public Domain.