Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Cykl Hydrologiczny, The Natural Water Cycle, Polish

Detailed Description

Cykl Hydrologiczny, The Natural Water Cycle, Polish

Czym jest cykl hydrologiczny?

Cykl hydrologiczny (obieg wody w przyrodzie) opisuje istnienie i ruch wody na, w i ponad powierzchnią Ziemi. Woda na Ziemi jest w ciągłym ruchu i zmienia swoje formy, od stanu ciekłego, poprzez gazowy do stałego i na odwrót. Obieg wody trwa od miliardów lat i całe życie na Ziemi jest od niego zależne.

Ten schemat pokazuje naturalny obieg wody i ignoruje wpływy ludzkie.

Sources/Usage

Public Domain.