Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Fordelingen av vann på jorden, Earth's Water Distribution, Norwegian

Detailed Description

Fordelingen av vann på jorden

Diagrammet og datatabellen nedenfor gir en detaljert forklaring av hvor det finnes vann på jorden. Du vet nå at vannets kretsløp beskriver bevegelsen av jordens vann, så husk på at diagrammet og tabellen representerer fordelingen av vannet på ett bestemt tidspunkt. Hvis du skulle sjekke igjen om ett tusen eller én million år, så ville disse tallene uten tvil være annerledes!

► Vannkretsen, The Water Cycle, Norwegian

Sources/Usage

Public Domain.