Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Гардиши об - The Water Cycle, Tajik

Detailed Description

Гардиши об - The Natural Water Cycle, Tajik

Гардиши об маълум аст њамчун гардиши гидрологї, ки ин шарњ медињад њастї ва њаракати обро дар рў, зер ва даруни замин. Оби замин њамеша дар гардиш аст ва њама ваќт шакли худро аз моеъ то буѓ иваз мекунад, то ки ях баста аз нав ба об табдил шавад. Гардиши об мурури миллиардњо сол дорад ва тамоми зиндагї дар замин аз ў вобаста аст; Замин як мавзеъи мураккабу номањфуме мебуд агар беоб зиндагї мекард.

Ин диаграмма танҳо давраи табиии обро нишон медиҳад.

Sources/Usage

Public Domain.