Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Oběh vody - The Water Cycle for Schools, Czech

Detailed Description

Oběh vody pro děti

U.S. Geological Survey (USGS) a Organizace pro výživu a zemědělství pŕi OSN vytvořily schéma oběhu vody pro děti a základní a střední školy.

Sources/Usage

Public Domain.