Part of the Washington DC USGS Topo quadrangle

Part of the Washington DC USGS Topo quadrangle

Detailed Description

Part of the Washington DC USGS Topo quadrangle

Details

Image Dimensions: 1000 x 1270

Date Taken: