Screenshot from the Geo Data Portal

Screenshot from the Geo Data Portal

Details

Image Dimensions: 469 x 546

Date Taken: