Solar power icon

Solar power icon

Detailed Description

Solar power icon

Details

Image Dimensions: 42 x 35

Location Taken: US