Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Ūdens aprite dabā, The Water Cycle for Schools, Latvian

Detailed Description

Ūdens aprite dabā, The Water Cycle, Latvian

Jūs varat domāt, ka lietus, kas nokrīt no debesīm, un dzeramais ūdens ir jauns. Bet tas vienmēr ir bijis ūdens cikla sastāvdaļa.

Sources/Usage

Public Domain.