Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Vandkredsløbet for Skoler - The Water Cycle for Schools, Danish

Detailed Description

Vandkredsløbet for Skoler

De amerikanske geologiske undersøgelser (USGS) og FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) har sammen udarbejdet en figur over vandkredsløbet rettet mod skolebørn.

Sources/Usage

Public Domain.