Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Vann Sykkel, The Natural Water Cycle, Norwegian

Detailed Description

Vannets kretsløp, The Natural Water Cycle, Norwegian

Vannets kretsløp beskriver forekomsten og bevegelsen av vann oppå, inn i, og over jorden. Jordens vann er hele tiden i bevegelse og det forandrer stadig form fra å være flytende til damp, til is og så tilbake igjen. Vannets kretsløp har fungert i milliarder av år og alt livet på jorden er avhengig av det; uten vann ville jorden vært et nokså øde sted å bo.

Dette diagrammet viser den naturlige vannsyklusen og ignorerer menneskelige påvirkninger.

Sources/Usage

Public Domain.