Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Vattnets Kretslopp för Skolo, The Water Cycle for Schools, Swedish

Detailed Description

Vattnets Kretslopp för Skolo

U.S. Geological Survey (USGS) och FNs livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har skapat ett flödeschema av vattnets kretslopp för att användas i skolan.

Vad är vattencykeln?

Vad är vattencykeln? Jag svarar utan att tveka att - det är jag! Vattencykeln beskriver förekomsten och rörelsen av vatten inuti, utanpå och utanför jordytan. Jordens vatten rör sig hela tiden, och byter ständigt skepnad, från flytande form till ånga till is och tillbaka igen. Vattencykeln har fungerat på detta vis i flera miljarder år och allt liv på jorden är beroende av den; jorden skulle vara en ganska avslagen plats att leva på om den inte fanns.

Sources/Usage

Public Domain.