Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Veeringe Skeem - The Water Cycle, Estonian

Detailed Description

Mis on veeringe?

Veeringe kirjeldab vee olemasolu ja liikumist Maa peal, sees ja kohal. Maakeral on vesi alati liikvel ning oma olekut muutmas - vedelast auruks ja jääks ning uuesti vedelaks. Veeringe on toiminud miljardeid aastaid ning sellest oleneb kogu elu Maal. Ilma selleta oleks Maa päris surnud paik.

Sources/Usage

Public Domain.