Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Veeringe, The Water Cycle, Estonian

Detailed Description

Veeringe

Te võite arvata, et taevast kukkuv vihm ja vesi, mid sa joovad, on uus. Kuid see on alati olnud ja on osa veetsüklist.

Sources/Usage

Public Domain.