Усны эргэлтийн тухай сургуулиудад, Water Cycle for Schools, Mongolian

Усны эргэлтийн тухай сургуулиудад, Water Cycle for Schools, Mongolian

Detailed Description

Усны эргэлтийн тухай сургуулиудад

АНУ-ын Геологийн хүрээлэн болон НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагаас сургуулиудад зориулан энэхүү усны эргэлтийн тайлбарт зургийг бэлтгэв.

Details

Image Dimensions: 2600 x 1853

Date Taken:

Location Taken: US