Cykl Hydrologiczny, The water cycle for schools, Polish

Science Center Objects

Może się wydawać, że każda kropla, która spada z nieba lub każda szklanka wody jest całkiem nowa, ale tak naprawdę ona jest tu od zawsze i stanowi część cyklu hydrologicznego.

Czym jest cykl hydrologiczny?

Drippy - Water Science School

Co rozumiemy pod pojęciem cyklu hydrologicznego? Można powiedzieć, że to "my" w każdej cząsteczce! Cykl hydrologiczny (obieg wody w przyrodzie) opisuje istnienie i ruch wody na, w i ponad powierzchnią Ziemi. Woda na Ziemi jest w ciągłym ruchu i zmienia swoje formy, od stanu ciekłego, poprzez gazowy do stałego i na odwrót. Obieg wody trwa od miliardów lat i całe życie na Ziemi jest od niego zależne.

Skąd pochodzi cała woda na Ziemi? Starożytna Ziemia była kulą stopionej magmy, ale cała magma zawiera wodę. Woda została uwolniona do atmosfery, gdy magma zaczęła się ochładzać. Z biegiem czasu środowisko stało się wystarczająco chłodne, aby woda mogła pozostać na powierzchni jako ciecz. Istnieją również teorie, że pewna ilość wody przybyła na Ziemię z asteroid i komet.

Cykl Hydrologiczny dla Szkół, The Water Cycle for Schools, Polish

Cykl Hydrologiczny dla Szkół

Autorem cyklu hydrologicznego dla szkół jest Służba geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS) i Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Credit: USGS, Public domain

Water drop - decorative

Cykl wodny dla dorosłych i szkół średnich.

 

 

 • Ciepło słoneczne zapewnia energię, która napędza cykl hydrologiczny.
 • Pod wpływem słońca woda jest odparowy-wana z oceanów do postaci pary wodnej. 
 • Para wodna unosi się na wyższe partie atmosfery, gdzie powietrze jest zimniejsze.
 • Para wodna skrapla się, tworząc chmury.
 • Wulkany wytwarzają pary wulkaniczne, z których formują się chmury.
 • Prądy powietrza przemieszczają chmury wokół kuli ziemskiej.
 • W chmurach powstają krople wody, które następnie spadają na ziemię w formie opadu (deszczu i śniegu).
 • W zimnych strefach klimatycznych opad gromadzi się w formie śniegu, lodu i lodowców.
 • Śnieg topniejąc tworzy odpływ, który wpływa do rzek, oceanów i wsiąka w glebę.
 • Cześć pokrywy lodowej jest bezpośrednio odparowywana, pomijając fazę topnienia (sublimacja).
 • Opad, który spada na ląd spływa z terenów położonych wyżej jako odpływ, dostarczając wodę do jezior, rzek 
  i oceanów.
 • Część opadu atmosferycznego wsiąka w glebę  w procesie infiltracji a jeżeli przeniknie na odpowiednią głębokość, zasila zasoby wód podziemnych.
 • Woda z jezior i rzek może przesiąkać do gleby.
 • Woda porusza się pod ziemią przy pomocy grawitacji i ciśnienia.
 • Woda gruntowa znajdująca się płytko pobierana jest przez rośliny.
 • Część wód gruntowych przesiąka do rzek i jezior a także może wypływać na powierzchnię w formie źródeł.
 • Rośliny pobierają wodę gruntową i odparowują, bądź ewapotranspirują ją, z powierzchni liści.
 • Cześć wód podziemnych przenika bardzo głęboko i pozostaje tam na długi czas.
 • Wody podziemne wpływają do oceanów, kontynuując cykl hydrologiczny.

Tłumaczenie na język polski zostało wykonane przez Magdalena Retman-Rakoczy,  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy