Kolobeh Vody, The water cycle for schools, Slovak

Science Center Objects

Mohli by ste si myslieť, že každá kvapka dažďa, ktorá spadne z oblohy alebo každý pohár vody, ktorý vypijete, je z čisto novej vody. V skutočnosti je to ale stále tá istá voda, ktorá tu je a bola vždy a ktorá je trvalou súčasťou kolobehu vody!

Čo je to kolobeh vody?

Drippy - Water Science School

Čo je to kolobeh vody? Môžem na to ľahko odpovedať - je to "ja" všade! Cyklus vody opisuje existenciu a pohyb vody na, v a nad Zemou. Voda Zeme je vždy v pohybe a vždy mení stavy, z kvapaliny na pary na ľad a späť. Cyklus vody existuje už miliardy rokov a všetok život na Zemi závisí od toho, či bude pokračovať v práci; Zem by bola bez nej suchým a bez života.

Odkiaľ pochádza všetka zemská voda? Staroveká Zem bola glóbus roztavenej magmy, ale všetko magma obsahuje vodu. Voda sa uvoľnila do atmosféry, keď sa magma začala ochladzovať. V priebehu času sa prostredie ochladzovalo, takže voda mohla zostať na povrchu ako kvapalina. Tam sú tiež teórie, že niektoré vody dorazili na Zemi z asteroidov a komét.

Kolobeh Vody pre školy, The Water Cycle for Schools, Slovak

Kolobeh Vody pre Keti, The Water Cycle for Schools, Slovak

Geologická služba Spojených štátov (USGS) a Organizácia OSN pre vý živu a poĺnohospodárstvo (FAO) vytvorili pre deti a žiakov základných škôl schému kolobehu vody.

Public domain.

Water drop - decorative

Kolobeh vody pre dospelých a stredné školy.

 

 

 • Slnečné teplo dodáva energiu, ktorá je potrebná na to, aby vodný cyklus fungoval.
 • Slnko odparuje vodu z povrchu oceánov (evaporácia) a premieňa ju na vodnú paru.
 • Táto neviditeľná para stúpa do atmosféry, kde je chladnejší vzduch. 
 • Vodná para sa zráža (kondenzuje) a vytvára oblaky.
 • Sopky (vulkány) tiež vypúšťajú paru, z ktorej sa tvoria oblaky.
 • Vzdušné prúdy presúvajú oblaky okolo celej Zeme.
 • Vodné kvapky tvoria oblaky. Kvapky z oblakov potom padajú na Zem ako zrážky (dážď a sneh).
 • V oblastiach s chladným podnebím sa zrážky ukladajú ako sneh a ľadovce.
 • Keď sa sneh roztopí, premení sa na vodu, ktorá odtečie do rieky, oceána alebo vsiakne do zeme
 • Niekedy môže ľad fázu topenia „preskočiť“ a  vypariť sa priamo do ovzdušia (sublimácia).
 • Dažďové zrážky stekajú po zemi dole kopcom ako povrchový odtok, ktorý zásobuje vodou jazerá, rieky a oceány.
 • Časť zrážok vsiakne do zeme (infiltrácia), a ak vsiaknu dostatočne hlboko, dopĺňajú zásoby podzemnej vody.
 • Voda z jazier a riek môže tiež vsiaknuť do zeme.
 • Voda steká do podzemia, pretože na ňu pôsobí gravitácia a tlak.
 • Podzemná voda, ktorá je blízko zemského povrchu, je zachytávaná rastlinami.
 • Niektoré podzemné vody presakujú do riek a jazier a môžu vystúpiť až na zemský povrch ako prameň.
 • Rastliny prijímajú vodu z podzemnej vody a vyparujú ju zo svojich listov (evapotranspirácia).
 • Časť podzemnej vody sa dostáva veľmi hlboko do podzemia a zostáva tam veľmi dlhú dobu.
 • Podzemná voda odteká do oceánov a kolobeh vody pokračuje odznova.

Slovakian translation by Renata Grofova, SAZP