водния цикъл, The Water Cycle, Bulgarian

Science Center Objects

водния цикъл, The Water Cycle, Bulgarian

Какъв е водният цикъл?

Drippy - Water Science School

Какъв е водният цикъл? Лесно мога да отговоря - всичко това е „аз“! Цикълът на водата, известен също като хидрологичен цикъл, описва съществуването и движението на водата на, във и над Земята. Водата на Земята е винаги в движение и винаги се променя, от течност до пара към лед и обратно. Водният цикъл съществува от милиарди години и целият живот на Земята зависи от това дали той продължава да работи; Земята би била сухо и безжизнено място без нея.

Откъде идва цялата земна вода? Древната Земя беше глобус от разтопена магма, но цялата магма съдържа вода. Водата беше пусната в атмосферата, когато магмата започна да се охлажда. През цялото време околната среда стана достатъчно хладна, така че водата да остане на повърхността като течност.

Диаграма на водния цикъл - The Natural Water Cycle, Bulgarian

Диаграма на водния цикъл - The Water Cycle, Bulgarian

(Public domain.)