Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Cikli i Ujit për Fëmijë - The Water Cycle, Albanian (PDF)

Detailed Description

Cikli i Ujit për Fëmijë - The Water Cycle for Kids, Albanian

Shërbimi Gjeologjik i SHBA-ve dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara për Bujqësinë dhe Ushqimin (FAO) kanë krijuar një diagramë të ciklit të ujit për shkollat.

Ti mund të mendosh se çdo pikë shiu që bie nga qielli, ose çdo gotë uji që pini, është e re fare, por në fakt ka qënë aty gjithmonë dhe është pjesë e ciklit të ujit. 

Sources/Usage

Public Domain.