Diagrama del cicle de l'aigua - The Natural Water Cycle, Catalan (PDF)

Diagrama del cicle de l'aigua - The Natural Water Cycle, Catalan (PDF)

Detailed Description

Diagrama del cicle de l'aigua

El cicle de l'aigua descriu l'existència i el moviment d'aigua damunt, dins, i per sobre de la Terra. L'aigua de la Terra està sempre en moviment i canviant d'estat, de líquid a vapor, a gel i novament a líquid. El cicle de l'aigua ha estat funcionant durant milers de milions d'anys i tota la vida a la Terra en depèn.

Details

Date added: