Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Мектептерге арналған су айналымы - Water Cycle for Schools, Kazakh PDF

Detailed Description

АҚШ Геологиялық қызметі мен БҰҰ Азық-түлік және ауылшаруашылық ұйымы (ФАО) мектептер үшін су айналымының сызбасын жасады.

Аудармасы: nis.edu.kz

Бұл сурет JPG түрінде қол жетімді - https://www.usgs.gov/media/images/water-cycle-schools-kazakh

Sources/Usage

Public Domain.