Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Гардиши об - The Natural Water Cycle, Tajik (PDF)

Detailed Description

ГАРДИШИ ОБ ЧИСТ?

Гардиши об чист? Ман метавонам бигўям, ки ин Ман дар тули замон! Гардиши об маълум аст њамчун гардиши гидрологї, ки ин шарњ медињад њастї ва њаракати обро дар рў, зер ва даруни замин. Оби замин њамеша дар гардиш аст ва њама ваќт шакли худро аз моеъ то буѓ иваз мекунад, то ки ях баста аз нав ба об табдил шавад. Гардиши об мурури миллиардњо сол дорад ва тамоми зиндагї дар замин аз ў вобаста аст; Замин як мавзеъи мураккабу номањфуме мебуд агар беоб зиндагї мекард.

Sources/Usage

Public Domain.