Obeh vody - The Natural Water Cycle, Slovak (PDF)

Obeh vody - The Natural Water Cycle, Slovak (PDF)

Detailed Description

Schéma obehu vody

Mohli by ste si myslie, že každá kvapka daža, ktorá spadne z oblohy alebo každý pohár vody, ktorý vypijete, je z isto novej vody. V skutonosti je to ale stále tá istá voda, ktorá tu je a bola vždy a ktorá je trvalou súasou kolobehu vody!

Details

Date added: