Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Vandkredsløbet - The Water Cycle, Danish (PDF)

Detailed Description

Vandkredsløbet for Skoler

Du tror måske, at hver eneste regndråbe fra skyerne eller hver eneste glas vand du drikker, er helt nyt, men det har altid været her og er en del af vandkredsløbet.

Sources/Usage

Public Domain.