Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Vannets Kretsløp - The Natural Water Cycle, Norwegian (PDF)

Detailed Description

Vannets Kretsløp - The Water Cycle, Norwegian

Hva er vannets kretsløp?

Hva er vannets kretsløp? Det er "meg" overalt. Vannets kretsløp beskriver forekomsten og bevegelsen av vann oppå, inn i, og over jorden. Jordens vann er hele tiden i bevegelse og det forandrer stadig form fra å være flytende til damp, til is og så tilbake igjen. Vannets kretsløp har fungert i milliarder av år og alt livet på jorden er avhengig av det; uten vann ville jorden vært et nokså øde sted å bo.

 

Sources/Usage

Public Domain.