Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Vattnets Kretslopp för Skolo - The Water Cycle, Swedish (PDF)

Detailed Description

Vattnets Kretslopp för Skolo - The Water Cycle for Schools, Swedish

U.S. Geological Survey (USGS) och FNs livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har skapat ett flödeschema av vattnets kretslopp för att användas i skolan.

Du kanske tror att varje droppe regn som faller från himlen, eller varje glas vatten som du dricker, är helt nytt, men det har alltid funnits här och är en del av vattnets kretslopp.

Sources/Usage

Public Domain.