Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Diagram van de watercyclus - The Water Cycle, Dutch (JPG)

Detailed Description

Diagram van de watercyclus - The Water Cycle diagram in Dutch

Dit diagram toont de natuurlijke watercyclus, waarbij menselijke invloed wordt genegeerd.

Sources/Usage

Public Domain.