Obehu Vody - The Water Cycle, Slovak

Obehu Vody - The Water Cycle, Slovak

Detailed Description

Schéma obehu vody

Mohli by ste si myslie, že každá kvapka daža, ktorá spadne z oblohy alebo každý pohár vody, ktorý vypijete, je z isto novej vody. V skutonosti je to ale stále tá istá voda, ktorá tu je a bola vždy a ktorá je trvalou súasou kolobehu vody!

Details

Image Dimensions: 2155 x 1500

Date Taken:

Location Taken: US