Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Su Döngüsü - The Water Cycle, Turkish

Detailed Description

Su çevrimi nedir?

Su çevrimi nedir? Su çevrimi, yeryüzünde, yeraltında ve atmosferde suyun mevcudiyetini ve hareketlerini tasvir eder. Dünyadaki su daima hareket halindedir, Buz halden sıvı hale, sıvı halden buhar haline ve buhar halinden tekrar sıvı haline dönen suyun bu hareketi süreklilik arz eder. Su çevrimi milyonlarca yıldır devam etmekte olup hayatın mevcudiyeti buna dayanır. Susuz bir hayat dayanılmaz olurdu.

Bu şema, insan etkilerini görmezden gelen doğal su döngüsünü gösterir.

Sources/Usage

Public Domain.