Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Vattnets Kretslopp - The Natural Water Cycle, Swedish

Detailed Description

Vattencykeln beskriver förekomsten och rörelsen av vatten inuti, utanpå och utanför jordytan. Jordens vatten rör sig hela tiden, och byter ständigt skepnad, från flytande form till ånga till is och tillbaka igen. Vattencykeln har fungerat på detta vis i flera miljarder år och allt liv på jorden är beroende av den; jorden skulle vara en ganska avslagen plats att leva på om den inte fanns.

Detta diagram visar den naturliga vattencykeln och försummar människans inflytande.

Sources/Usage

Public Domain.