Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Vodni krog za otroke, The water cycle for kids, Slovenian

Detailed Description

Vodni krog za otroke, The water cycle for kids, Slovene

U.S. Geological Survey (USGS) ter Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) sta oblikovali diagram vodnega kroga za otroke ter za osnovne in srednje šole.

Sources/Usage

Public Domain.