ວັດທະຈັກ ນໍ້າ ສໍາລັບ ໂຮງຮຽນ - The Water Cycle, Lao

ວັດທະຈັກ ນໍ້າ ສໍາລັບ ໂຮງຮຽນ - The Water Cycle, Lao

Detailed Description

ວັດທະຈັກ ນໍ້າ ສໍາລັບ ໂຮງຮຽນ - The Water Cycle, Lao

ການສໍາຫຼວດ ພູມສັນຖານ (USGS) ແລະ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ໄດ້ສ້າງ ຮູບພາບກ່ຽວກັບ ວັດທະຈັກ ນໍ້າ ສໍາລັບ ໂຮງຮຽນ

Details

Image Dimensions: 2600 x 1853

Date Taken:

Location Taken: LA

Credits

Credit: USGS, Public domain