Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Водени циклус за школе, The Water Cycle for Schools, Serbian

Detailed Description

Водени циклус за школе

Амерички Геолошки институт (USGS) и Организација Уједињених народа за храну и пољопривреду (FAO) је креирао дијаграм воденог циклуса за школе

Превод: Јасмина Јерковић, Нада Симин Милошевић ОШ“Ђура Јакшић“ Каћ, Србија

Sources/Usage

Public Domain.