Cicle de l'Aigua, The Water Cycle, Catalan

Science Center Objects

Cicle de l'Aigua, The Natural Water Cycle, Catalan

El cicle de l'aigua descriu l'existència i el moviment d'aigua damunt, dins, i per sobre de la Terra. L'aigua de la Terra està sempre en moviment i canviant d'estat, de líquid a vapor, a gel i novament a líquid. El cicle de l'aigua ha estat funcionant durant milers de milions d'anys i tota la vida a la Terra en depèn.

Aquest diagrama mostra el cicle natural de l’aigua, ignorant les influències humanes.

El cicle de l'aigua descriu l'existència i el moviment d'aigua damunt, dins, i per sobre de la Terra. L'aigua de la Terra està sempre en moviment i canviant d'estat, de líquid a vapor, a gel i novament a líquid. El cicle de l'aigua ha estat funcionant durant milers de milions d'anys i tota la vida a la Terra en depèn.

Diagrama del cicle de l'aigua - The Natural Water Cycle, Catalan

Diagrama del cicle de l'aigua

Aquest diagrama mostra el cicle natural de l’aigua, ignorant les influències humanes.

Credit: USGS, Public domain

 

Distribució global de l'aigua

Per a una explicació detallada d'on es troba l'aigua de la Terra, considerem el diagrama esquemàtic i les dades de la taula de baix. A hores d'ara ja sabem que el cicle de l'aigua descriu el moviment de l'aigua de la Terra, aixì podem considerar que el diagrama i la taula de baix representen l'aigua de la Terra en un moment donat en el temps. Dins de milers millions d'anys, aquests números seran diferents.

 

Distribució global de l'aigua, Earth's Water Distribution, Catalan

Distribució global de l'aigua

Fuente: Gleick, P. H., 1996: Water resources. In Encyclopedia of Climate and Weather, ed. by S. H. Schneider, Oxford University Press, New York, vol. 2, pp.817-823.

Credit: USGS,Public domain.

 

Una estimació de la distribució global de l'aigua:
Fonts de l'aigua Volum d'aigua, en kilomètres cúbics Volum d'aigua, en milles cúbiques Percentatge d'aigua dolça Percentatge del total d'aigua
Oceans, Mars i Badies 1,338,000,000 321,000,000 -- 96.5
Casquets glacials, glaceres i neu permanent 24,064,000 5,773,000 68.7 1.74
Aigua subterrània 23,400,000 5,614,000 -- 1.7
    Dolça 10,530,000 2,526,000 30.1 0.76
    Salada 12,870,000 3,088,000 -- 0.94
Humitat del sòl 16,500 3,959 0.05 0.001
Gel del sòl i permagel 300,000 71,970 0.86 0.022
Llacs 176,400 42,320 -- 0.013
    Dolça 91,000 21,830 0.26 0.007
    Salada 85,400 20,490 -- 0.006
Atmosfera 12,900 3,095 0.04 0.001
Aigua d'Aiguamoll 11,470 2,752 0.03 0.0008
Rius 2,120 509 0.006 0.0002
Aigua biològica 1,120 269 0.003 0.0001
Total 1,386,000,000 332,500,000 - 100
Fuente: Gleick, P. H., 1996: Water resources. In Encyclopedia of Climate and Weather, ed. by S. H. Schneider, Oxford University Press, New York, vol. 2, pp.817-823.