De Watercyclus, The Natural Water Cycle, Dutch

Science Center Objects

Je denkt misschien dat elke regendruppel die uit de lucht valt of elk glas water dat je drinkt gloednieuw water is. Maar het water is altijd al hier geweest en is onderdeel van de water cyclus.

Dit diagram toont de natuurlijke watercyclus zonder menselijke invloed.

Wat is de watercyclus?

Drippy - Water Science School

Wat is de watercyclus? Ik kan dat gemakkelijk beantwoorden - het is helemaal "ik"! De watercyclus beschrijft het bestaan ​​en de beweging van water op, in en boven de aarde. Het water van de aarde is altijd in beweging en verandert voortdurend van toestand, van vloeistof naar damp naar ijs en weer terug. De waterkringloop bestaat al miljarden jaren en al het leven op aarde hangt ervan af of ze blijft werken; de aarde zou zonder leven een droge en levenloze plaats zijn.

Waar komt al het water van de aarde vandaan? De oude aarde was een bol van gesmolten magma, maar alle magma's bevatten water. Water werd vrijgelaten in de atmosfeer toen het magma begon af te koelen. Na verloop van tijd werd de omgeving koel genoeg zodat water als een vloeistof op het oppervlak kon blijven.

Diagram van de watercyclus - The Natural Water Cycle, Dutch

Diagram van de watercyclus - The Water Cycle diagram in Dutch
​​​​​​​Dit diagram toont de natuurlijke watercyclus zonder menselijke invloed.

Credit: USGS, Public domain